PC banking Business

PC banking Business is een monobancaire toepassing, bedoeld voor ondernemingen.

Dankzij PC banking Business beschikt u voortaan over een module om in een beveiligde omgeving:

  • uw Europese (SEPA) of internationale overschrijvingen in te voeren;
  • de manuele aanmaak van overschrijvingen met één (een enkelvoudige) of meerdere (een collectieve) begunstigde(n);
  • uw Europese domiciliëringen (SEPA Direct Debits) te beheren;
  • uw verrichtingen door meerdere gebruikers te laten ondertekenen (multisignature);
  • uw begunstigden te beheren;
  • uw verrichtingen in uw boekhouding op te volgen via de CODA-rapporten;
  • bestanden met (enkelvoudige of collectieve) overschrijvingen te importeren.

U duidt de PC banking Business-gebruikers aan en geeft ze in de toepassing de nodige gebruikersrechten voor de rekeningen van uw bedrijf.